1.Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-1

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-2

Müfredat Ders Değişikliği İş Akış Süreci

Not Bildirim İş Akış Süreci

Not Listeleri Arşivleme İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanının Görevi İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akış Süreci

Yeni Bölüm ve Programların Açılması İş Akış Süreci

Mazeret Sınavları İş Akış Süreci

Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi İş Akış Süreci

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci

Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci

Eğitimlerin Yürütülmesi İş Akış Süreci

İş Birliği ve Protokol İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Takvimin Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci

İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

Onur Belgesi, Yüksek Onur Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci

Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

ÖSYM Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Dikey Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kontrenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci

YÖK, ÖSYM, KYK ve Diğer Resmi Kurumlara Bilgi Verilmesi İş Akış Süreci

Harç Tahsilat İş Akış Süreci

Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Süreci

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

Farabi Burs İşlemleri İş Akış Süreci

Farabi Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Farabi Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Gelen İdari Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden İdari Personel İş Akış Süreci

Erasmus Staj Hareketliliği İş Akış Süreci

Erasmus Lisansüstü Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Lisanüstü Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Otomasyon Sistemine Kayıt, Analiz ve Ölçüm Hizmetleri İş Akış Süreci

5.Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci

Yeni Bina ve Tesis Yapımı İş Akış Süreci

Yapım Yönetim İş Akış Süreci

Tahsis Edinme İşlemleri İş Akış Süreci

Çim Biçme İşi İş Akış Süreci

Çimlendirme Çiçek ve Fidan Dikim İş Akış Süreci

Orman ve Koruluk Alanları Bakım İşleri Süreci

Peyzaj Planlama İş Akış Süreci

Lojman Tahsis İşlemleri Detay Süreci İş Akış Süreci

Lojman Teslim Etme İş Akış Süreci

Lojman Teslim Alma İş Akış Süreci

Geçici Kabul İş Akış Süreci

Kesin Kabul İş Akış Süreci

Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi KBS Yetkilendirilmesi İş Akış Süreci

Bağış veya Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İş Akış Süreci

Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

Sayım Fazlası Taşınırların Girişi İş Akış Süreci

Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

Zimmet İade (Zimmet Düşme) İşlemleri İş Akış Süreci

Zimmet Verme İş Akış Süreci

Devir İşlemleri İş Akış Süreci

Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

Bina Bakım Onarım İş Akış Süreci

Fatura İşlemleri İş Akış Süreci

Santral Operatör İşlemleri İş Akış Süreci

Taşıtlara Akaryakıt Alımı İş Akış Süreci

Araç Muayene İşlemleri İş Akış Süreci

Araç Bakım Onarım İşlemleri İş Akış Süreci

6.İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci

Öğretim Üyesi İlan İşleri İş Akış Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Akademik Personel Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

1416 SK Göre Atama İşlemleri Detay Süreci

1416 SK Göre Atama İşlemleri İş Akış Süreci

1416 SK Göre Yurt Dışına Gönderilen Öğrencilerin Yazışma İşlemleri İş Akış Şeması

Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel İlk Atama ve Açıktan Atama Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel Naklen Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ücretsiz İzin Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ücretsiz İzne Ayrılma İş Akış Sureci

Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri İş Akışı Süreci

İstifa Nedeniyle Görevden Ayırma Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Doğum/Ölüm/Evlilik/Doğal Afet Yardımı İş Akış Süreci

Daimi İşçi Giyim/Bayram Yardımı İş Akış Süreci

Daimi İşçi İlave Tediye İş Akış Süreci

Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Kıdem Tazminatı Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Mesai Tahakkuk İşlemi İş Akış Süreci

İşçi Disiplin Soruşturma İş Akış Süreci

Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri İş Akış Süreci

Mal Beyanı İşlemleri İş Akış Süreci

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Akış Süreci