Gerze Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Kültürel Miras ve Turizm Programı öğrencileri Öğr. Gör. Ayhan Girgin ve Öğr. Gör. Levent Payzın rehberliğinde Sinop Tarihi Cezaevi, Sinop Arkeoloji Müzesi ve Sinop Etnografya Müzesine teknik gezi düzenlemiştir.

Öğrencilerin müzecilik ve arkeoloji bilimine ilişkin müfredatlarında yer alan derslerde gördükleri teorik bilgiler, gezilen mekânlarda pekiştirilme imkânı yakalanmıştır. Teknik gezi sırasında Sinop müzelerinin çağdaş uygulamaları ne derece takip ettikleri irdelenmiş; Farklı sunum teknikleri hakkında beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir.