1. Müdür                               
 2. Müdür Yardımcısı
 3. Yüksekokul Sekreteri                                  
 4. Bölüm Başkanı
 5. Öğretim Üyesi
 6. Öğretim Görevlisi 
 7. Araştırma Görevlisi                                        
 8. Müdür Sekreteri
 9. Şef                                       
 10. Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu
 11. Mali İşler Yetkilisi                                          
 12. Öğrenci İşleri Yetkilisi
 13. Taşınır Kayıt Yetkilisi                                    
 14. Satın Alma Yetkilisi
 15. Güvenlik Görevlisi                                        
 16. Kalorifer Görevlisi
 17. Temizlik Görevlisi