Gerze Meslek Yüksekokulumuzda 18.02.2020-24.02.2020 tarihleri arasında;

  • Ders Bilgi Paketlerinde eksik kısımların tamamlanması ve hatalı yerlerin düzeltilmesi, yeni açılan derslerin bilgi paketi tanımlarının yapılması,
  • Derslerde vize ve final notları kapsamında uygulama, proje, araştırma konusu vb. etkinliklerden de not verilecek ise ders dönemi başlamadan önce bölüm kurulu kararı ve yönetim kurulu kararı ile onaylanan “değerlendirme ölçütlerinin” ders bilgi paketine işlenmesi,
  • Bölüm ve programlarımızın web sayfalarının bölüm internet sayfası yetkililerince güncel tutulmasının sağlanması,
  • Dönem içinde dış paydaş toplantıları, eski mezunlar ile iletişim sağlama ve akademik danışman toplantıları gibi konuların bölüm içerisinde planlanarak gerçekleştirilmesi ve üst yazıyla müdürlüğe bildirilmesi,
  • İmkânlar dâhilinde programlarımız veya bölümlerimiz özelinde kariyer günleri kapsamında, panel/söyleşi özelliğinde bir program yapılabilmesi
  • Bölüm ve programlarımızın öğretim elemanlarınca istek ve ihtiyaçlarının aktarılması gibi maddelerden oluşan gündem çerçevesinde toplantılar gerçekleştirildi.
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü ile Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Tasarım Bölümü
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Bankacılık ve Finans Bölümü
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ile Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü