Gerze Belediyesi ile Yüksekokulumuz arasında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince işbirliği protokolü imzalandı. Gerze Belediye Başkanı Sayın Cevat ŞENSOY ile Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat İPAR’ın imzaladığı protokole göre Sinop üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu ile Gerze Belediye Başkanlığı (İtfaiye Müdürlüğü) arasında yangın, sel-su baskını, deprem ve göçük gibi afetler başta olmak üzere yerleşim yerleri dahilinde oluşan büyük kazalarda kamu düzenini tehdit eden terör olayları ve saldırılarda oluşan yangın olayı vuku bulduğunda yapılacak işbirliği esasları ve söz konusu olaylara daha etkin müdahale amacıyla gerçekleştirilecek ortak eğitim, öğretim, teknolojik destek konularında işbirliği yapılacaktır.