Sema OLGUNSOY

Yüksekokul Sekreteri
Dahili:6704
e-posta: sedemir[@]sinop.edu.tr

Sevim KAVAS

Yazı İşleri / Bölüm Sekreterliği
Dahili: 6777
e-posta: skavas[@]sinop.edu.tr

Behiye HOROZ

Sekreter / Santral
Dahili: 6701
e-posta: bhoroz[@]sinop.edu.tr

Emre TANKUŞ

Mali İşler Birimi / Birim Arşivi
Dahili:6715
e-posta: etankus[@]sinop.edu.tr

Ramazan GÖÇER

Mali İşler Birimi
Dahili:6786
e-posta: rgocer[@]sinop.edu.tr

Yavuz Selim ERCAN

Öğrenci İşleri Birimi
Dahili:6757
e-posta: ysercan[@]sinop.edu.tr

İlknur İNAL

Öğrenci İşleri Birimi
Dahili:6716
e-posta: ilknurinal[@]sinop.edu.tr

Gizem KOŞAR

Kütüphane
Dahili:6755
e-posta: gkosar[@]sinop.edu.tr

Engin ÖZGÜN

Yardımcı Hizmetler
Dahili:6770
e-posta: eozgun[@]sinop.edu.tr

Erol TAŞ

Yardımcı Hizmetler
Dahili: 6770
e-posta: etas[@]sinop.edu.tr

Gülsen İNCE

Yardımcı Hizmetler
Dahili: 6770
e-posta: gince[@]sinop.edu.tr

Mustafa KÜÇÜKYILMAZ

Yardımcı Hizmetler
Dahili:6770
e-posta: mkucukyilmaz[@]sinop.edu.tr

Uğur METİNKAYA

Yardımcı Hizmetler
Dahili: 6770
e-posta: umetinkaya[@]sinop.edu.tr

Yakup BAŞ

Yardımcı Hizmetler / Çay Ocağı
Dahili: 6750
e-posta: ybas[@]sinop.edu.tr

Fatma YAĞIZ

Yardımcı Hizmetler
Dahili: 6770
e-posta: fyagiz[@]sinop.edu.tr

Mehmet CANGÜL

Güvenlik Birimi
Dahili: 6767
e-posta: mcangul[@]sinop.edu.tr

Mehmet KAPTAN

Güvenlik Birimi
Dahili: 6767
e-posta: mkaptan[@]sinop.edu.tr

Murat ÇELİK

Güvenlik Birimi
Dahili: 6767
e-posta: mcelik[@]sinop.edu.tr

Selçuk KOCA

Güvenlik Birimi
Dahili:6767
e-posta: skoca[@]sinop.edu.tr

İbrahim METİNKAYA

Güvenlik Birimi
Dahili:6767
e-posta:
imetinkaya[@]sinop.edu.tr

İlkay ÇETİN

Güvenlik Birimi
Dahili:6767
e-posta:
icetin[@]sinop.edu.tr